دکترفریدون آزاد تفرشیدر سال 1336 در قريه كوريان تفرش متولد شد .در سال 1342 به تهران عزيمت كرد و مقطع دبستان و دبيرستان را در مدارس عاصمي و دكتر هوشيار به پايان رساند.در سال 1354 در مدرسه عالي ايران زمين در رشته كتابداري پذيرفته و در سال 1358 فارغ التحصيل شد و خدمت سربازي را در كميته فرهنگي وزارت جهاد سازندگي سپري كرد و يكي از پايه گذاران توسعه كتابخانه هاي روستايي در ايران است و هم اكنون هزاران كتابخانه روستايي در سطح كشور در خدمت روستاييان است. وي در سال 1367 موفق گرديد در كارشناسي ارشد همين رشته در دانشگاه تهران پذيرفته شود . در سال 1372 با رتبه دوم در مقطع دكتري كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي به تحصيل ادامه داد و موفق گرديد از پايان نامه خود با عنوان؛ بررسي كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و مقايسه آنها با استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران؛ دفاع كند.در حال حاضر به عنوان عضو هيات علمي دانشكده ابوريحان دانشگاه علوم پزشكي به تدريس اشتغال دارد:
1.
كارشناس كتابداري از سال 1354 تا سال 1375
2.
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1376 تا كنون
3.
عضو كميته برنامه ريزي و به سازي كتابخانه هاي دانشگاه تهران از 1363-1365
4.
عضو كميته كتابداري و اطلاع رساني معاونت فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از سال 1369-1379
5.
عضو هيات موسس انجمن علمي كتابداري و اطلاع پزشكي ايران
6.
چهار دوره عضو هيات مديره انجمن علمي كتابداري و اطلاع رساني ايران از سال 1372 تا كنون
7.
مشاور در امور كتابداري و اطلاع رساني و كارشناس سازمان و تشكيلات


 

سابقه کار نويسنده :

مقالات
1.
كتابخانه هاي مجالس و خدمات پژوهشي.مجموعه مقالات پيرامون كتابخانه هاي مجالس(1377)
2.
نسخه هاي خطي در پژوهشهاي تاريخي.نشريه نامه بهارستان (1379)ش2
3.
پيشنهاد تشكيل مركز ملي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي ايران.كتابداري:نشريه علمي كتابداري و اطلاع رساني كتابخانه مركزي دانشگاه تهران.(1379)ش 34
4.
بررسي اجراي طرح تهيه ميكروفيلم از نسخه هاي خطي كتاخانه مجلس شوراي اسلامي و مقايسه آ ن با سالهاي قبل از اجراي طرح.ارايه شده به اولين سمينار نسخه هاي خطي در ايران 1379
5."
بررسي كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و مقايسه آنها با استانداردهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران".مجموعه مقالات پنجمين سمينار كتابداري و اطلاع رساني پزشكي ايران(1379).
6.
ره آورد سفر:يادداشتهاي استاد ايرج افشار در مورد كتابخانه ها و كتابداري در سفر به پاريس سال 1336.پيام بهارستان(1381)ش 15
7.
بررسي تحليل گونه پنج شماره نشريه نامه بهارستان به همرته نمايه پديد آور و عنوان.پيام بهارستان (1381)ش 17
8.
بررسي و معرفي پايان نامه هاي دكتري دانش آموحتگان خارجي دردانشگاه تهران در سالهاي 1321-1378.پيام بهارستان(1381)ش 17
9.
كاغذ: در گذشته و حال.پيام بهرستان (1381) ش 16.
10.
يادكردي از استاد فرزانه عبدالحسين زرين كوب.پيام بهارستان (1382)ش 27
11.
پاسداري از ميراث فرهنگي به عهده همه مردم است.پيام بهارستان (1382) ش 26
12.
مديريت زمان براي كتابداران.پيام بهارستان(1382) ش 25
۱۳. سيد اشرفالدين گيلاني(نسيم شمال) :انسان وارسته و از خود گذشته اي در تاريخ مطبوعات و روزنامه نگاري ايران در عصر مشروطه.پيام بهارستان(۱۳۸۲)ش۲۹.
۱۴- معرفي و نقد دانشنامه مشاهير يزد. کتاب ماه (کليات).سال ۷(۱۳۸۲) ش ۱-۲، ص ۸۶-۸۹
۱۵- بهره گيري از اطلاعات در جامعه اطلاعاتي.پيام بهارستان، سال ۴(۱۳۸۳) ش ۳۸، ص ۶-۹
۱۶- سيد اشرف الدين گيلاني(نسيم شمال ، قسمت ۲).پيام بهارستان، سال ۳(۱۳۸۳) ش ۳۴، ص ۸-۱۱
۱۷- بررسي تحليل گونه و معرفي مختصري از نشريات کتابداري و اطلاع رساني با رويکرد به نشريه اطلاع شناسي. کتاب ماه (کليات) ، سال ۷(۱۳۸۳) ش ۵-۶، ص ۹۲-۹۹
۱۸- جامعه اطلاعاتي و کشورهاي در حال توسعه و موانع پيش رو.مجموعه مقالات اولين همايش کتابخانه و تکنولوژي اطلاعات.دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل.۱۳۸۳،
ص ۱-۱۶
۱۹- ميزگرد نقد و بررسي دايره المعارف کتابداري و اطلاع رساني.کتاب ماه (کليات) سال ۷(۱۳۸۲-۸۳)ش ۳-۴، ص ۲۲-۳۵
۲۰- خروج نسخه هاي خطي و اشياء عتيقه در عهد قاجار. پيام بهارستان، سال ۴ (۱۳۸۳) ش ۳۹ ، ص ۶-۸
مقالات:
۲۱- مطالعه و بررسي" نشريه نقد و بررسي کتاب فرزان" کتاب ماه(کليات) سال ۸(ارديبهشت ۸۴):ش ۸۹ ص ۵۶-۶۴
۲۲- نقدي بر کتاب" طراحي برنامه درسي کتابداري و اطلاع رساني".کتاب ماه(کليات) سال ۸(خرداد-تير ۸۴):ش ۹۰-۹۱ص ۱۱۲-۱۱۷
۲۳- متخصصان اطلاع رساني کتابخانه پارلماني محارستان در کميته هاي تخصصي پارلمان اين کشور.کتاب ماه(کليات)سال ۸ (مرداد ۸۴):ش ۵۰ ص ۶-۱۰


راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي دانشجويي دانشگاه آزاد و ساير دانشگاهها:
الف- مشاور پايان نامه دکتري کتابداري و اطلاع رساني:
۱- سيد حسين ميرجود. با عنوان"بررسي رفتار اطلاع يابي نمايندگان ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي "۱۳۸۲.
۲- قاضي ميرسعيد، سيد جواد.بررسي عوامل دروني و بيروني کارکنان شاغل در کتابخاته ها و مراکز اطلاع رساني پزشکي دانشگاههاي علوم پزشکي تابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي نسبت به آينده حرفه . تهران: دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد علوم و تحقيقات، سال تحصيلي ۱۳۸۳-۸۴(به عنوان داور)

ب. مشاور پايان نامه هاي کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني و ساير رشته ها:
۱-الهام برغاني. با عنوان "ارزيابي کتابهاي مرجع فارسي کودکان و نوجوانان ۱۰- ۱۶ ساله در پنجاه اخير ايران"۱۳۸۱
۲- علي رضا پيوند رباطي. با عنوان "بررسي ميزان رضايت شغلي کارکنان آرشيو در سازمان صدا و سيماي ايران( شهر تهران ) ۱۳۸۰.
۳- علي شيخ عطار. "بررسي و ارزيابي نحوه مجموعه سازي کتابخانه هاي تابع سازمان هنري و فرهنگي شهرداري تهران"۱۳۸۱.
۴- کورس سامانيان. با عنوان "مطالعه و بررسي فن شناسي -آسيب شناسي و راه کارهاي حفاظتي براي نوارهاي مغناطيسي و صفحات فشرده و ديجيتالي" رشته کارشناسي ارشد مرمت اشياي فرهنگي - دانشگاه هنر اصفهان. ۱۳۸۱.
۵. کلانتري ، ليلا. بررسي عملکرد کتابخانه هاي تخصصي سازمان و مديريت و برنامه ريزي منطقه پنج کشور و رابطه آن با ميزان انجام فعاليت هاي علمي و پژوهشي در بين مراجعان.
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، سال تحصيلي ۱۳۸۳-۸۴( به عنموان مشاور)
۶- رجبي، اصغر. بررسي نيازهاي اطلاعاتي اعضاء هيات علمي شاغل در دانشگاه آزاد اسلامي استان گلستان. دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، ۱۳۸۲-۸۳( به عنوان مشاور)
۷- قهنويه- حسن."بررسي وضعيت کتابخانه هاي عموي شهر اصفهان".دانشگاه آزاد اسلامي.واحد علوم و تحقيقات.۸۵-۱۳۸۴(مشاور)
۸- تجربه آموز- نادر."بررسي وضعيت مطالعاتي کتابداران کتاخانه هاي عمومي شهر اصفهان".دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات. ۸۵-۱۳۸۴(مشاور)

ج- راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويي کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه آزاد :
۱- نرگس آيت الهي . با عنوان " بررسي کتابخانه هاي نابينايان سازمان بهزيستي مستقر در تهران" ۱۳۸۲.

تاليف و ترجمه:
1 .
آزاده- فريدون و صادق احمديان .سير تاريخ كشاورزي ايران.تهران:وزارت جهاد سازندگي .معاونت ترويج و مشاركت مردمي. 1372
2.
آزاده- فريدون ( همكاري در ترجمه ).اطلاعات بهداشتي و زيست پزشكي در جمهوري اسلامي ايران.تهران:وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشكي- معاونت پژوهشي - 1375 .

 

 

 

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۶ساعت 10:14 توسط مهدی تلخابی |

             (( کتابدار))  

 راهنمای جاده دانش است که بی هيچ توقعی، سعی در شناساندن راه  درست به مشتاقان آن دارد

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۶ساعت 13:29 توسط مهدی تلخابی |

توانمنديهای لازم برای دانشجوی رشته کتابداری

دكتر حري‌ درباره‌ توانمندي‌هاي‌ لازم‌ براي‌ دانشجوي‌‌ رشته کتابداری‌ مي‌گويد:

" رشته‌ كتابداري‌ با دانش‌اندوزي‌ سر و كار دارد. بنابراين‌ هر فردي‌ كه‌ دامنه‌ مط‌العات‌او گسترده‌تر باشد، قابليت‌ پيشرفت‌ بيشتري‌ در اين‌ رشته‌ دارد، فردي‌ كه‌از همه‌ كس‌ و همه‌ چيز بياموزد و آموخته‌ها را در  كار خود به‌ كار برد. زيرا قناعت‌ به‌ دانسته‌هاي‌ موجود و خود را بي‌نياز از ارتقا و بهبود دانش‌ و معرفت‌ دانستن‌، آفتي‌خط‌رزا براي‌ رشته‌ كتابداري‌ است‌. فراگيري‌ آهسته‌ و پيوسته‌ و شكيبايي‌ و بردباري‌ در برخورد با اط‌رافيان‌ و پرسش‌ كنندگان‌ نيز دو ويژگي‌ عمده‌اي‌ است‌ كه‌ دانشجويان‌ اين‌رشته‌ بايد در خود بپرورانند و بايد بتوانند با مردم‌ ارتباط‌ برقرار كنند. همچنين‌ اصرار بر تحميل‌ نظ‌رات‌ خود به‌ ديگران‌ و خودداري‌ از شنيدن‌ و تحليل‌ كردن‌ آرا آنان‌،كتابدار را به‌ تدريج‌ در چارچوب‌ بسته‌ و بدون‌ روزنه‌اي‌ محبوس‌ مي‌كند و سبب‌ مي‌شود كه‌ نه‌ ديگران‌ تاب‌ تحمل‌ او را داشته‌ باشند و نه‌ او بتواند ديگران‌ را تحمل‌ كند

 

 

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۶ساعت 13:3 توسط مهدی تلخابی |


 

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

از ویکی‌پدیا، دایرةالمعارف آزاد.

Jump to: navigation, search

علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشی است که به مطالعه و بررسی شیوه‌های گوناگون تولید دانش، گردآوری منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه، لوح فشرده، پایگاه اطلاعاتی، اینترنت و وب جهانگستر)، سازماندهی، بازیابی و اشاعه این منابع و محمل‌های اطلاعاتی می پردازد و در این راستا تلاش می نماید که در وقت خواننده یا کاربر صرفه جویی نماید.

واژه کتابداری به عنوان برابر واژه انگلیسی "Librarianship" انتخاب شده است. دانشمند بزرگ، رانگاناتان زمانی که در دهه‌ی ۱۹۳۰ از انگلیس به هندوستان بازگشت و درصدد راه اندازی این دانش نوین در هند برآمد، جامعه هند در فهم این واژه مشکل داشتند و در نتیجه ایشان واژه جدید " Library Science" یعنی علم کتابداری را جایگزین آن واژه نمود. امروزه در امریکا این واژه بیشتر بکار گرفته می‌شود.

در دهه‌ی ۱۹۷۰ با اختراع ریزرایانه‌ها و در سال۱۹۹۰ با اختراع وب و ورود این فناوری‌های نوین اطلاعاتی به پهنه کتابخانه‌های جهان این دانش نیز دچار دگرگونی‌های گسترده‌ای شد. در نتیجه پژوهشگران و استادان این رشته درصدد تغییر نام آن برآمدند و واژه " Information" یعنی "اطلاعات" یا "اطلاع رسانی" نیز به نام این دانش اضافه شد و امروز از آن به عنوان " Library & Information Sciences" یا علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی یاد می‌شود. اگرچه در انگلستان و برخی کشورهای دیگر با عناوین دیگری از جمله " Information Studies" و " Information Managment" نیز از آن یاد می‌شود .

امروزه این دانش در ایران نیز گسترش یافته و زیرشاخه‌های تازه‌ای از جمله اطلاع شناسی و وب شناسی را هم در بر می‌گیرد.

در اصل یک کتابدار در زمینه‌های سازماندهی، بازیابی و پراکنش اطلاعات در قالب‌های گوناگونی اعم از کتاب، نشریه، پایگاه‌های اطلاعاتی و اینترنت تخصص دارد.

زیرشاخه ها:

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۶ساعت 13:1 توسط مهدی تلخابی |

   

 گسترش روز افزون انتشار و مبادله کتاب در سطح بين‌المللي كشورهاي جهان را بر آن داشت تا براي شناسايي، سفارش، فروش، انبارگرداني، توزيع و اطلاع‌رساني از يك نظام بين‌المللي شماره‌گذاري استفاده نمايند كه به نظام شماره‌ استاندارد بين‌المللي كتاب" شابک" معروف شد.

 پس از پيروزي انقلاب اسلامي و رشد توليد کتاب و بحث‌هاي پيوستن به بازارهاي جهاني، مسئولان فرهنگي ايران را بر آن داشت تا به عضويت نظام شابك درآيند.

 سال 1372 ايران رسماً به عضويت نظام درآمد و موسسه خانه کتاب نمايندگي اين نظام را بر عهده گرفت.

 شابك ايران با هدف گسترش استفاده از نظام شابك و بکارگيري آن در مبادلات تجاري كتاب و اطلاع‌رساني فعاليت مي‌كند.

 در حال حاضر بالغ بر 5000 موسسه انتشاراتي عضو نظام ISBN در ايران هستند .

 

 

000
+ نوشته شده در یکشنبه بیستم خرداد ۱۳۸۶ساعت 17:24 توسط مهدی تلخابی |

 

برای این نوع آموزش اول باید زیر ساختهای لازم را در نظر بگیریم . اگر چه در چند ساله اخیر ارتباطات مخابراتی تحول گستردهای داشته است ،ولی باز هم نقاطی هست که سرعت اینترنت به بیشتر از 26 کیلو بایت نمیرسد و این برای آموزش الکترونیکی یعنی صفر و غیر قابل استفاده .از طرفی با توجه به سطح تقاضای مردم برای تحصیلات دانشگاهی و محدودیت ارائه خدمات در سطح کشور، آموزش الکترونیکی به صورت یک ضرورت درآمده است که برای گرفتن این آموزش نیاز به سواد الکترونیکی و فرهنگ سازی است که روش تحصیل درا ین محیط چگونه باشد و ا ین به عهده متخصصان فن آوری آموزشی است که راهکارهای مناسب را فرهنگ سازی کنند .در حال حاضر در کشور ما دانشجویان روند خاصی برای آموزش ندارند و هر طوری که میل خودشان است و قبلاً یاد گرفته -اند  پیش می روند .

 

 

توران افتخاری

کارشناس کتابداری

12/3/86                   

 

+ نوشته شده در یکشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۸۶ساعت 12:53 توسط مهدی تلخابی |

 

 • استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه

از آنجایی که منابع موجود در کتابخانه های مختلف پراکنده است کاربران برای یافتن کتاب مورد نظر باید مسافتهای طولانی را طی کرده و به کتابخانه های مختلف مراجعه کنند وا ین موضوع موجب اتلاف زمان و هزینه میشود.

راه اندازی یک شبکه اینترنتی کمک میکند که منابع اطلاعاتی کتابخانه ها و کتابفروشی ها به صورت یکپارچه و همه وقت در اختیار مخاطبان قرار گیرد . کتابخانه های مجازی خدمات مختلفی به کاربران خود ارائه میکنند . افراد میتوانند در منزل یا محل کار خود از اینکه آیا کتابهای مورد نظرشان در شبکه موجود هست یا خیر اطلاع یابند و د ر صورت موجود بودن بدانند در کدام کتابخانه میتوان آن را یافت . و پس از یافتن اطلاعات،  میتوانند منبع اطلاعاتی مورد نظرشان را با تماس تلفنی و یا سفارش اینترنتی در منزل دریافت کنند .

از طرفی هر کتابخانه ایکه میخواهد وارد این شبکه شود نیاز به  بخشهای سخت افزاری دارد و باید دارای مجموعه ای به نام نت باشد تا بتواند به خطوط اینترنت بپیوندد .

 • از مشکلات  استفاده از کتابخانههای مجازی

                         I.      اختلال خدمات مخابراتی در کشور

                      II.      بحث امنیت اطلاعات در شبکه

که باید راهکارهای لازم برای آن اندیشیده شود .

 

 

توران افتخاری

کارشناس کتابداری

12/3/86

 

 

+ نوشته شده در یکشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۸۶ساعت 12:43 توسط مهدی تلخابی |

 

 

این خبری است که امروز در روزنامه کیهان با موضوعهایی از قبیل شبیخون فرهنگی دشمنان  برای غلبه بر کشور عزیزمان ،غنی کردن اوقات فراغت جوانان و مسدود کردن راه نفوذ بیگانگان؛ با تکیه بر مصوبه دولت مبنی بر بهره مند شدن شهرهایی دارای جمعیتی بالای 500 هزار نفر از کتابخانه مرکزی درج شده است.

 

+ نوشته شده در سه شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۶ساعت 9:2 توسط مهدی تلخابی |

کتابخانه مجازی چیست ؟

تفاوت محیط نشر الکترونیک و نشر سنتی

مزایای نشر الکترونیک

ویژگیهای کتابخانه مجازی در Pars CMS

کاربردهای کتابخانه مجازی

 
کتابخانه مجازی چیست ؟
طراحی سایت ، CMS ، پرتال ، سایت ساز ، سیستم مدیریت محتوا ، نرم افزار مدیریت محتوا ، طراحی وب سایت با Pars CMS ، Portal ، سی ام اس package , box

کتابخانه مجازی محیطی است کاملا نرم افزاری که در آن تمامی محصولات فرهنگی مانند کتاب ، سی دی و ... را برای کلیه کاربران ارائه می نماید .

تفاوت محیط نشر الکترونیکی و نشر سنتی :
طراحی سایت ، CMS ، پرتال ، سایت ساز ، سیستم مدیریت محتوا ، نرم افزار مدیریت محتوا ، طراحی وب سایت با Pars CMS ، Portal ، سی ام اس package , box


1. تنوع محتوا: تنوع محتوا یکی از وجوه برجسته محیط نشر الکترونیکی در مقایسه با نشر سنتی است. در محیط نشر الکترونیکی نه تنها متن و تصویر توأماً قابل تلفیق هستند بلکه امکان استفاده از رسانه های شنیداری، ویدیویی و تصاویر متحرک در کنار متن وجود دارد.
2. غیر خطی بودن : محیط نشر الکترونیکی برخلاف نشر سنتی از الگوی نظم خطی پیروی نمیکند. یک کتاب از صفحه عنوان و فهرست گرفته تا انتهای آن دارای منطق چیدمانی خاصی است که بدون آن از حیِّز انتفاع خارج میشود. در نشر الکترونیکی این تقدم و تأخر ضرورتی نداشته و با استفاده از "پیوند"های موجود در صفحه ، مطالعه منبع امکانپذیرمیگردد. در مورد کتابخانه مبتنی بر وب نیز در مقایسه با کتابخانههای معمولی چنین وضعیتی وجود دارد.
3. شیوه نگهداری: نگهداری منابع در محیط نشر الکترونیکی با استفاده از سیستم ذخیره در فایل انجام می شود و اسناد در قالبهای متنوع قابل ارائه هستند. در شیوه سنتی کتابخانهها، مقالات، کتابها، روزنامهها و... بطور فیزیکی در کتابخانه ذخیره میشودکه خود فضای زیادی را اشغال می نماید
4. تنوع راههای انتقال اطاعات: در بستر نشر الکترونیکی اسناد و اطلاعات با سرعت بیشتر و شیوه های متنوعتری قابل انتقلاند؛ مانند پست الکترونیکی و FTP . در محیط سنتی نشر و ارائه اطلاعات چنین تنوعی برای دسترسی به اطلاعات وجود ندارد .
5. کاهش هزینه: هزینه تولید و انتشار اطلاعات با وجود ابزارهای گوناگون بسیار پایینتر از نشر و ارائه اطلاعات بر روی کاغذ، میکروفیلم، نگاتیو و فیلم است. سایر هزینه های تولید و اشاعه اطلاعات نیز بطور غیرقابل مقایسهای کاهش مییابد.
6. روشها و مکانیزمهای انتشار : فرایندهای تولید و انتشار اطلاعات در محیط نشر الکترونیکی در مقایسه با نشر و اشاعه اطلاعات سنتی، ساده و سریعتر هستند .
سایت وب ، آشکارترین وجه نشر الکترونیکی است. طراحی سایت فرایندی است که برنامهریزی شده که بر اساس آن محتوا، اطلاعات و سایر گزینه های مورد نظر در چارچوب ساختاری مشخص به محیط الکترونیکی اینترنت انتقال یافته و دسترسپذیر میگردد . اغلب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی از اواسط دهه 90 به ایجاد وب سایت و ارائه خدمات از این طریق پرداخته اند . وب سایت هر کتابخانه از یک سو پنجره ای به آن کتابخانه و از سوی دیگر ، راهنمای کاربران در اینترنت می باشد . در واقع کتابخانه ها علاوه بر ارتباط و بهره گیری از امکانات اینترنت ، می توانند از این طریق به معرفی خود و ارائه خدمات بپردازند .
سایت کتابخانه به عنوان مهمترین منبع پشتیبانی از "آموزش مبتنی بر وب ، نقش منبع تأمین کننده اطلاعات را ایفا میکند.

مزایای نشر الکترونیک :
طراحی سایت ، CMS ، پرتال ، سایت ساز ، سیستم مدیریت محتوا ، نرم افزار مدیریت محتوا ، طراحی وب سایت با Pars CMS ، Portal ، سی ام اس package , box

مزایای نشر الکترونیک :
1. وجود یک استاندارد برای طراحی صفحات سایت : به طوری که همه صفحات از یک طرح و سبک ثابت پیروی می کنند .
2. همه اطلاعات , توسط عبارات مختصر در صفحه خانگی کتابخانه قرار دارد و توسط فراپیوندها امکان دسترسی به اطلاعات مفصل در سایر صفحات سایت می باشد ؛
3. امکان ارتباط بین صفحات : کاربران به آسانی می توانند در سرتاسر سایت حرکت کنند .

ویژگی های کتابخانه مجازی Pars CMS :
طراحی سایت ، CMS ، پرتال ، سایت ساز ، سیستم مدیریت محتوا ، نرم افزار مدیریت محتوا ، طراحی وب سایت با Pars CMS ، Portal ، سی ام اس package , box

1. ثبت اطلاعات کتب و طبقه بندی آنها بر اساس بخشهای ذیل ، به این معنی که کاربران بتوانند اطلاعات کتب را بر اساس یکی از دسته بندی های ذیل مشاهده نمایند :

 • موضوع : چند جمله تبلیغی در ارتباط با موضوع کتاب نمایش می یابد و سپس در صورت انتخاب کاربر ، فرم مربوط به خرید یا سفارش کتاب نمایش می یابد .

 • نویسنده یا مترجم :

الف ) نام و نام خانوادگی
ب ) سال و محل تولد
ج ) میزان تحصیلات
د ) سوابق فعالیتهای سیاسی و فرهنگی

 • اهداف : اهدافی که کتاب بر اساس آن نوشته شده است .

2. عضو گیری سایت و گروه بندی ایشان بر اساس :

 • گروههای سنی

 • میزان تحصیلات

 • زبان مادری مانند فارسی ، عربی و ...

 • شغل و ...

3. ارسال اطلاعات کتب برای اعضا :

اطلاعات کتب جدید را که بر اساس موضوع و ... طبقه بندی نموده بودید ، در این قسمت برای آدرس ایمیل اعضایی که آنها را نیز بر اساس شغل و تحصیلات و ... طبقه بندی نموده بودید ، ارسال می نماییم

4. راهنمایی کاربران برای خرید کتاب :

 • دریافت نظرات خوانندگان کتاب و انعکاس آن به خریداران

 • نمایش نموداری میزان فروش و استقبال از کتاب

 • تعداد تجدید چاپ شدن یک کتاب

 • تعداد چاپ یک کتاب در هر سری

5. جستجوی پیشرفته

امکان جستجو بر روی نام ، موضوع , نویسنده ، مترجم و ... .

6. ارائه گزارش های قابل چاپ موارد فوق الذکر از طریق اینترنت برای علاقه مندان

7. معرفی نویسندگان ، مترجمین ، ناشران و ... با ذکر تحصیلات ، زندگینامه , و آلبوم عکس نویسندگان  بالابالا

 

کاربردهای کتابخانه مجازی :

طراحی سایت ، CMS ، پرتال ، سایت ساز ، سیستم مدیریت محتوا ، نرم افزار مدیریت محتوا ، طراحی وب سایت با Pars CMS ، Portal ، سی ام اس package , box

سایت وب ، آشکارترین وجه نشر الکترونیکی است. طراحی سایت فرایندی است که برنامهریزی شده که بر اساس آن محتوا، اطلاعات و سایر گزینه های مورد نظر در چارچوب ساختاری مشخص به محیط الکترونیکی اینترنت انتقال یافته و دسترسپذیر میگردد . اغلب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی از اواسط دهه 90 به ایجاد وب سایت و ارائه خدمات از این طریق پرداخته اند . وب سایت هر کتابخانه از یک سو پنجره ای به آن کتابخانه و از سوی دیگر ، راهنمای کاربران در اینترنت می باشد . در واقع کتابخانه ها علاوه بر ارتباط و بهره گیری از امکانات اینترنت ، می توانند از این طریق به معرفی خود و ارائه خدمات بپردازند .
سایت کتابخانه به عنوان مهمترین منبع پشتیبانی از "آموزش مبتنی بر وب ، نقش منبع تأمین کننده اطلاعات را ایفا میکند. 

بالابالا

+ نوشته شده در دوشنبه هفتم خرداد ۱۳۸۶ساعت 9:45 توسط مهدی تلخابی |

متن کامل برخی از کتاب های شیالی رامامریتا رانگاناتان روی کتابخانه رقومی علم اطلاعات و فناوری دانشگاه آریزونا موجود است. در ضمن آثار ارزشمندی به صورت دسترسی آزاد در این کتابخانه رقومی موجود است:

The Five Laws of Library Science

Classification and Communication

Documentation Genesis and Development

Philosophy of Library Classification

Prolegomena to Library Classification

New Education and School Library: Experience of Half a Century

فرشته مولوی

فرشته مولوی یکی از کتابداران ایرانی است که آثاری در حوزه کتابداری ایران به رشته تحریر در آورده است. وی در كنار نويسندگي و ترجمه، از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۷ در تهران و از ۱۳۷۸ در تورنتوي كانادا به پژوهش و تدريس در رشته‌ كتابداری پرداخته است. مهمترین آثار او در حوزه کتابداری ایران عبارتند از:

فهرست مستند اسامي مشاهير و مؤلفان، ۱۳۷۶

كتابشناسي داستان كوتاه، ۱۳۶۹
+ نوشته شده در دوشنبه هفتم خرداد ۱۳۸۶ساعت 9:41 توسط مهدی تلخابی |

مفهوم جستجوی اطلاعات یک مفهوم وسیع است. کریکلاس (۱۹۸۳) اظهارنظر می کند که امکان وجود دو فعالیت اساسی متفاوت وجود دارد که عبارتند از جستجوی اطلاعات Information seeking و جمع آوری اطلاعات Information Gathering.

جستجوی اطلاعات عبارت از تلاش برای برآوردن یک نیاز فوری از طریق جستجوی اطلاعات مرتبط. جمع آوری اطلاعات عبارتند از تلاش برای برآوردن یک نیاز غیرفوری از طریق جستجوی اطلاعات مرتبط. در جمع آوری اطلاعات نیاز فوری به اطلاعات وجود ندارد بلکه جستجو با هدف کسب اطلاعات مفید برای استفاده در آینده انجام می شود.

در کتابخانه ها توجه به اینگونه تفاوت ها می تواند تاثیر مهمی بر چگونگی استفاده از کتابخانه داشته باشد فرد جستجو کننده اطلاعات که به دنبال اطلاعات خاصی است از کتابدار بخش مرجع یک پرسش خاص را سوال کرده یا نیازهای زمانی خاصی را درخواست  می کند. اما فرد جمع آوری کننده اطلاعات ممکن است بدون توجه به اطلاعات خاص یا نیازهای زمانی خاصی به مرور مجموعه اطلاعات در یک حوزه خاص بپردازد.

منبع: مبانی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ریچارد ای. رابین

+ نوشته شده در دوشنبه هفتم خرداد ۱۳۸۶ساعت 9:38 توسط مهدی تلخابی |

خط مشی اطلاع رسانی Information policy عبارت است از هر قانون قاعده مقررات یا عملیاتی (مکتوب یا غیرمکتوب) که خلق / فراهم آوری/ سازماندهی/ اشاعه یا ارزیابی اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد . اغلب خط مشی اطلاع رسانی در ارتباط با قوانین دولتی بحث می شود. این قوانین معمولا بر زمینه هایی مانند فناوری های اطلاعاتی برای استفاده های آموزشی و صنعتی / ارتباطات از راه دور / مسایل حفظ حریم شخصی/ مقررات و جنایات رایانه ای/ حق مولف و نظام های اطلاع رسانی دولتی متمرکز است.

+ نوشته شده در دوشنبه هفتم خرداد ۱۳۸۶ساعت 9:36 توسط مهدی تلخابی |